Sử dụng thành thạo Audience Insights để tạo camp ngon bán áo thun trên Facebook

Trước khi tìm hiểu sâu về Audience Insights, bạn phải nắm chắc rõ và mường tượng trong đầu khách hàng của bạn là ai, có sở thích gì, mối quan tâm của họ là gì, niche áo nào bạn sẽ sử dụng,...Để sử dụng Audience Insights ban đầu sẽ khá là mơ hồ nếu bạn